займ на карту займ на карту срочно без отказа

Opis zawodów

Opis zawodów


Nazwa zawodów:

VI PÓŁMARATON UZDROWISKO CIECHOCINEK

Miejsce i termin: Ciechocinek, 2017-08-27
Organizator: 1. Organizatorem i jednocześnie głównym sponsorem biegu są:
· Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.
· Urząd Miasta Ciechocinek,
· Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka
2. współorganizatorami są:
· Powiatowy Komendant Państwowej Straży Pożarnej,
· Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku.
· 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny .
3. Dane teleadresowe organizatorów znajdują się na stronie www.polmaratonciechocinek.pl

Sędzia zawodów Janusz Wyrąbkiewicz (602132395)
Opis zawodów: Start VI Półmaratonu Uzdrowisko Ciechocinek nastąpi o godzinie 11:00. Linia startu zostanie zamknięta po 15 minutach od strzału startera.
Długość trasy dla Półmaratonu to 21,0975 km. Trasa posiada atest PZLA .
Odbędzie się też bieg towarzyszący na około 10,5 km.
Trasa zostanie oznaczona znakami poziomymi co 1 kilometr. Zawodnicy obu dystansów (półmaraton i bieg na 10,5 km) ustawiają się na starcie w jednej wspólnej strefie .
Dla półmaratonu zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny a dla biegu na 10,5 km 1,5 godziny.
Zawodnicy, którzy po upływie 3 godziny od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 20 kilometra, otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu (kontynuacja biegu na własną odpowiedzialność) .
W VI Półmaratonie Uzdrowisko Ciechocinek prawo startu mają wyłącznie osoby, które na dzień startu mają ukończone 18 lat lub mają ukończone 16 lat i przedstawią pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna.
Wszyscy zawodnicy startujący w VI Półmaratonie Uzdrowisko Ciechocinek muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. W tym celu biuro będzie czynne w następujących terminach:
26 sierpnia (sobota) w godzinach 16.00 – 20.00
27 sierpnia (niedziela) w godzinach 7.30 – 10.30
Adres Biura Zawodów: Zespół Szkół Uzdrowiskowych - Szpital Uzdrowiskowy nr III im. dra Markiewicza ul. Staszica
ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.maratonciechocinek.pl
2. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 23 sierpnia 2017 roku. Po tym terminie (przy dostępności miejsc) zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów VI Półmaratonu Uzdrowisko Ciechocinek.
3. Prawo do startu w zawodach daje zgłoszenie oraz uiszczenie opłaty startowej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo usuwania z listy startowej osób, które nie dokonały opłaty startowej w przypadku wyczerpania limitu startujących zawodników.
5. Organizator ustala limit startujących na 600 osób (z orientacyjnym podziałem 400 osób półmaraton, 200 osób bieg na 10 km).
6. Organizator gwarantuje liczbę pakietów startowych zgodną z limitami, kolejność przydzielania pakietów w dniu zawodów dla zawodników nieopłaconych wg kolejności wpłat.

KLASYFIKACJE
1. Podczas VI Półmaratonu Uzdrowisko Ciechocinek prowadzone będą następujące klasyfikacje:
· klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet,
· klasyfikacje wiekowe w podziale na kobiety i mężczyzn (decyduje rok urodzenia),
16-20,
21-30,
31-40,
41-50,
51-60,
Powyżej 60 lat.
2. Dodatkowo prowadzone będą następujące klasyfikacje indywidualne:
· klasyfikacja strażaków – zgodnie z odrębnym regulaminem,
· klasyfikacja Weteranów Wojska Polskiego - zgodnie z odrębnym regulaminem
· klasyfikacja mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego,
· klasyfikacja mieszkańców Województwa Kujawsko - Pomorskiego
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
5. O zajęciu określonego miejsca w poszczególnych klasyfikacjach decyduje uzyskany czas brutto.
6. Nagrody w klasyfikacji generalnej i w innych kategoriach nie dublują się. Zwycięzcy w kategorii Open nie będą klasyfikowani w innych kategoriach (dotyczy kategorii wiekowych, mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego, mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego)
7. Klasyfikacja i nagradzanie STRAŻAKÓW i WETERANÓW WOJSKA POLSKIEGO odbywa się na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.

SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE I NA STRONIE BIEGU www.polmaratonciechocinek.pl

Wpisowe i wpłata: Każdy uczestnik VI Półmaratonu Uzdrowisko Ciechocinek ponosi koszty opłaty startowej.
Dla półmaratonu opłata wpisowa wniesiona:
· do dnia 30.04.2017 r. wynosi 40 zł.
· do dnia 15.07.2017 r. wynosi 60 zł.
· po 15.07.2016 r. wynosi 80 zł.
· w Biurze Zawodów wynosi 100 zł.
W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie – decyduje data wpływu środków na konto) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty. Opłatę na konto bankowe można wnosić do 23.08.2017 r. (później opłata wyłącznie w Biurze Zawodów).
Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka 87-720 Ciechocinek ul. Zdrojowa 2B
nr konta :
40 1020 5200 0000 4202 0052 4488
w tytule proszę podać imię i nazwisko oraz dystans.
Dowodem wpłynięcia opłaty startowej jest pojawienie się informacji o wpłacie przy nazwisku zawodnika na liście startowej na stronie www.polmaratonciechocinek.pl , co następuje po około 3 dniach po dokonaniu opłaty. W sytuacji nie pojawienia się informacji na liście osób opłaconych, w przewidzianym czasie proszę o przesłanie maila z potwierdzeniem wpłaty na adres mail polmaraton@uzdrowiskociechocinek.pl.
Limit zawodników: 406
Strona WWW: http://www.polmaratonciechocinek.pl/
Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych:Zawodnicy z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych:Zawodnicy bez potwierdzonej płatności
Rejestracja zamknięta

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Dystans Klub Wpłata
1 Adamkiewicz Marian Ciechocinek półmaraton BrakTAK
2 Adamus Jarosław Gdańsk półmaraton BrakTAK
3 Ambroziak Bartłomiej Warszawa półmaraton BrakTAK
4 Andrzejewski Sławomir Karczew półmaraton Biegajacy kelnerTAK
5 Andrzejewski Paweł Nowa Wieś Wielka półmaraton BrakTAK
6 Andrzejkiewicz Kamila Katarzyna półmaraton BrakTAK
7 Antczak Paweł Łódź półmaraton fitness klub rytmTAK
8 Anzel Jerzy Brodnica półmaraton Brodnica BiegaTAK
9 Augustynek Mikołaj Odolion półmaraton INVEST-TECHTAK
10 Augustynowicz Marcin Kutno półmaraton Kutno BiegaTAK
11 Babalska Joanna Pokrzydowo półmaraton BrakTAK
12 Bagrowski Marek Janowo/k Dabrowy Chelminskiej półmaraton umk collegium medicum ratownictwo medyczne janowo TAK
13 Balewska Iwona Toruń półmaraton BrakTAK
14 Baranowski Krzysztof Kutno półmaraton Kutno BiegaTAK
15 Bąbiński Bartłomiej Włocławek półmaraton BBG-ProjektTAK
16 Białka Piotr Gniewkowo półmaraton BrakTAK
17 Bladziak Jakub Kikół półmaraton SKS KikółTAK
18 Blukacz Grzegorz Toruń półmaraton ToruńTAK
19 Błaszyk Maciej Chełmno półmaraton BrakTAK
20 Błędowski Marcin Toruń półmaraton PODGÓRZ TORUŃ TAK
21 Bojanowski Tomasz Ciechocinek półmaraton BrakTAK
22 Brzustowicz Marek Cisew półmaraton KB GEOTERMIA UNIEJÓW TAK
23 Buczkowski Marcin Toruń półmaraton BrakTAK
24 Bukowski Daniel Ciechocinek półmaraton BrakTAK
25 Burczyński Marcin Zławieś Mała półmaraton BrakTAK
26 Burdka Piotr Brzeziny półmaraton KP PSP BrzezinyTAK
27 Bzdawka Tomasz Występ półmaraton Nakielski Klub BiegaczaTAK
28 Cena Jacek Bydgoszcz półmaraton BrakTAK
29 Chabowski Tomasz Sztum półmaraton BrakTAK
30 Chamryga Sławomir Brześć Kujawski półmaraton BAKS Brześć KujawskiTAK
31 Chelkowski Henryk Grudziadz półmaraton Akademia Biegania GrudziadzTAK
32 Chłopicki Michał Gniezno półmaraton Velux-GnieznoTAK
33 Cholewa Agnieszka Wrocław półmaraton BrakTAK
34 Chruścicki Zbigniew Bydgoszcz półmaraton CST CoachingTAK
35 Chudy Henryk Sławsko półmaraton KS Olszewski i synowie SławskoTAK
36 Chwiałkowski Bartosz Poznań półmaraton BrakTAK
37 Chwiałkowski Henryk Poznań półmaraton BrakTAK
38 Chwiałkowski Wiesław Toruń półmaraton BrakTAK
39 Ciałowicz Mariusz Toruń półmaraton TS OpatrunkiTAK
40 Cichocka Anna Kwidzyń półmaraton BrakTAK
41 Cieszyński Szymon Toruń półmaraton Wieśniacki Klub BiegackiTAK
42 Ciski Przemysław Toruń półmaraton kujawsko-pomorskie.plTAK
43 Ciski Zbigniew Toruń półmaraton BrakTAK
44 Cyganek Arkadiusz Bydgoszcz półmaraton Maraton BydgoskiTAK
45 Czarnecki Krzysztof Warszawa półmaraton BrakTAK
46 Czerwiński Krzysztof Ośno półmaraton Akademia Biegania Grudziądz TAK
47 Czyżniewski Jan Toruń półmaraton BrakTAK
48 Ćwiklińska Anna Bydgoszcz półmaraton KlonikTeamTAK
49 Ćwikliński Marian Ciechocinek półmaraton KlonikTeamTAK
50 Danielak Michał Rożno-Parcele półmaraton Orkiestra Wojskowa w ToruniuTAK
51 Daniszewski Mirosław Toruń półmaraton BrakTAK
52 Daniszewski Maciej Toruń półmaraton CSAiU ToruńTAK
53 Dąbrowski Paweł Grudziądz półmaraton BrakTAK
54 Deputat Joanna Elbląg półmaraton BrakTAK
55 Deruś Stanisław Biskupice półmaraton KM Truchcik ŁubiankaTAK
56 Dettlaff Aleksandra Strzelno półmaraton KP PSP PuckTAK
57 Dołchun Arkadiusz Toruń półmaraton BrakTAK
58 Drożdżal Maciej Toruń półmaraton OSP ZELGNO / WKB META LUBLINIECTAK
59 Drożdżal Marian Toruń półmaraton BrakTAK
60 Dulka Judyta Grudziądz półmaraton BrakTAK
61 Durnakowski Łukasz Karbowo półmaraton BrakTAK
62 Durys Jarosław Żychlin półmaraton ROZBIEGANI-ŻYCHLINTAK
63 Dydymska Monika Rumia półmaraton BrakTAK
64 Dydymski Krzysztof Rumia półmaraton BrakTAK
65 Działo Paweł Góra półmaraton BrakTAK
66 Działo Beata Góra półmaraton BrakTAK
67 Dzięgielewski Andrzej Żychlin półmaraton ROZBIEGANI-ŻYCHLINTAK
68 Ettinger Justyna Bydgoszcz półmaraton RUN BYDGOSZCZTAK
69 Farbiszewski Artur Toruń półmaraton BrakTAK
70 Faryński Ireneusz Włocławek półmaraton BKS Kujawiak WłocławekTAK
71 Figura Bogdan proszę o kontakt CHRONOTEX półmaraton BrakTAK
72 Finc Alicja Bedworth półmaraton BrakNIE
73 Fiszlak Adam Łódź półmaraton Ślęzak TeamTAK
74 Gabrych Karolina Chełmno półmaraton GRUPA NEUCATAK
75 Gadomski Piotr Czerwonak półmaraton BrakTAK
76 Gajewski Maciej Włocławek półmaraton BrakTAK
77 Gajewski Mariusz Żychlin półmaraton BrakTAK
78 Ganczewski Paweł Granica półmaraton BrakTAK
79 Garczyński Piotr Aleksandrów Kujawski półmaraton KS TęczaTAK
80 Gawlik Wojciech Bydgoszcz półmaraton IWspSZTAK
81 Glazik Renata Fabianki półmaraton nasiegniewoTAK
82 Głowacka Aneta Bodzanów półmaraton SOKÓŁ BodzanówTAK
83 Godziuk Roman Toruń półmaraton BrakTAK
84 Gołębiewski Arkadiusz Ciechocinek półmaraton BrakTAK
85 Gorszka Damian Szczecin półmaraton BrakTAK
86 Gorzelak Adam Osielsko półmaraton BrakTAK
87 Grabowski Maciej Warszawa półmaraton BrakTAK
88 Grajkowski Dariusz Chełmża półmaraton TRIATHLON TEAM CIESIELSKITAK
89 Graumann Janusz Szczecin półmaraton BrakTAK
90 Gregorczyk Rafał Grudziądz półmaraton BrakTAK
91 Grodzicki Tomasz Łysomice półmaraton BrakTAK
92 Grodzicki Grzegorz Łysomice półmaraton BrakTAK
93 Gromadzka Anna Parszów półmaraton STS SKARŻYSKO-KAMIENNATAK
94 Gurtowska Magda Toruń półmaraton BrakTAK
95 Gutowska Maria Kazimierz Biskupi półmaraton BrakTAK
96 Gutowski Paweł Kazimierz Biskupi półmaraton BrakTAK
97 Haberski Zbigniew Ciechocinek półmaraton BrakTAK
98 Hałajko Magdalena Koszalin półmaraton BrakTAK
99 Jabłoński Jarosław Ciechocinek półmaraton CIECHOCINEK BIEGATAK
100 Jabłoński Michał Bydgoszcz półmaraton BrakTAK
101 Jachowski Marcin NOWE półmaraton BRAKTAK
102 Jaciubek Andrzej Bydgoszcz półmaraton BrakTAK
103 Jagielski Michał Poznań półmaraton BrakTAK
104 Jagła Dagmara Grudziądz półmaraton BrakTAK
105 Jakubiec Adam Gdańsk półmaraton Intel RunnersTAK
106 Jakubowski Dariusz Płock półmaraton biegamPłock TeamTAK
107 Janiak Marcin Grudziądz półmaraton NIESKOŃCZONOŚĆTAK
108 Jankowski Grzegorz Ostroda półmaraton BrakTAK
109 Janowski Andrzej Kruszwica półmaraton BrakTAK
110 Janus Michał Dąbrowa Górnicza półmaraton BrakTAK
111 Jarosz Adam Płock półmaraton BrakTAK
112 Jaroszewski Michał Aleksandrów Kujawski półmaraton OYAMA KARATE TAK
113 Jarota Daniel Kutno półmaraton BrakTAK
114 Jasiniewski Sławomir Świecie półmaraton niezrzeszonyTAK
115 Jasiński Michał Wrocław półmaraton HUSARIA RACE TEAMTAK
116 Jastrzębska Arleta Mogilno półmaraton BrakTAK
117 Jastrzębski Krzysztof Mogilno półmaraton BrakTAK
118 Jaszczak Zbyszek Płock półmaraton BrakTAK
119 Jaworski Marek Toruń półmaraton niezrzeszonyTAK
120 Jaworski Bartosz Lisewo półmaraton BrakTAK
121 Jaźwiński Rafał Żychlin półmaraton Rozbiegani ŻychlinTAK
122 Jaźwiński Krzysztof Żychlin półmaraton Rozbiegani-ŻychlinTAK
123 Jegierski Dariusz Grudziądz półmaraton Grudziądz BiegaTAK
124 Jędrzejewski Marceli Gostynin półmaraton Płock Biega No Age LimitTAK
125 Jonatowski Grzegorz SILNO k/Torunia półmaraton BrakTAK
126 Juźków Krzysztof Łysomice półmaraton BrakTAK
127 Kaczmarkiewicz Krzysztof Łódź półmaraton ITAKA Studio FilmoweTAK
128 Kadow Ryszard Bydgoszcz półmaraton TRISPACETAK
129 Kaganek Jakub Daszewice półmaraton BrakTAK
130 Kalicki Jerzy Witkowo półmaraton WitkowoNIE
131 Kamiński Andrzej Nakło nad Notecią półmaraton Nakielski Klub BiegowyTAK
132 Kamiński Paweł Wybudowanie Michałowo półmaraton DRWĘCA BrodnicaTAK
133 Kamiński Artur Płock półmaraton PŁOCK BIEGA NO AGE LIMITTAK
134 Kanarkowski Stanisław Czarnowo półmaraton BrakTAK
135 Kapeliński Stanisław Bydgoszcz półmaraton BrakTAK
136 Kapeliński Adrian Bydgoszcz półmaraton BrakTAK
137 Kapes Andrzej Żychlin półmaraton BrakTAK
138 Karasiński Waldemar Lubraniec półmaraton BrakTAK
139 Kasperek Radosław Świecie półmaraton BrakTAK
140 Kasprzak Robert Katarzyna półmaraton BrakTAK
141 Kaszubski Marcin Ostrowite półmaraton KB RypinTAK
142 Katryński Sławomir Toruń półmaraton Podgórz ToruńTAK
143 Kawiak Czarek Ciechocinek półmaraton Ciechocinek BiegaTAK
144 Kiełbasa Michał Żychlin półmaraton BrakTAK
145 Kledzik Zbigniew Chomiąża Szlachecka półmaraton Idealnie NedoskonaliTAK
146 Klimczak Piotr Osięciny półmaraton BrakTAK
147 Klinikowski Jacek Świekatowo półmaraton KOCHAM ZYCIE I...TAK
148 Kociński Andrzej Lisewo półmaraton brak TAK
149 Koliński Krzysztof Lipusz półmaraton BrakTAK
150 Kołosowski Marcin Włocławek półmaraton BrakTAK
151 Komorowski Maciej Aleksandrów Kujawski półmaraton BrakTAK
152 Konieczka Dariusz Gniezno półmaraton Zero ZieloneTAK
153 Koprowski Marcin Toruń półmaraton KM UMK ToruńTAK
154 Kopyłowska Anna Raciążek półmaraton BrakTAK
155 Kopyłowski Tomasz Raciążek półmaraton BrakTAK
156 Koralewska Irena Sadlinki półmaraton TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYNTAK
157 Kosacka Emilia Olsztyn półmaraton BrakTAK
158 Kosakowski Łukasz Kwidzyn półmaraton Auto Max RUNTAK
159 Kosecki Konrad Aleksandrów Łodzki półmaraton KB Geotermia UniejówTAK
160 Kostusiak Krzysztof Zgierz półmaraton BrakTAK
161 Kotulski Piotr Koszalin półmaraton Klub Biegaczy JYSKTAK
162 Kowalczyk Michał Kozia Góra półmaraton ROZBIEGANI-ŻYCHLINTAK
163 Kowalska-Pasieka Bożena Kwidzyn półmaraton drużyna szpikuTAK
164 Kowalski Paweł Toruń półmaraton kowale teamTAK
165 Kowalski Henryk Kwidzyn półmaraton IP Kwidzyn TeamTAK
166 Kozłowski Maciej Bydgoszcz półmaraton WKiŚTAK
167 Krajewska Anna Grudziądz półmaraton Akademia Biegania Grudziądz / BeautifulSkinTAK
168 Krajewski Rafał Ciechocinek półmaraton Wisła KrakówTAK
169 Kruczkowska Magdalena Bydgoszcz półmaraton Brzeziński Run ClubTAK
170 Kruszka Łukasz Bydgoszcz półmaraton BrakTAK
171 Krzyżanowski Maciej Łódź półmaraton BrakTAK
172 Kubowicz Piotr Bydgoszcz półmaraton KS PEGAZTAK
173 Kuchta Kamil Ciechocinek półmaraton BrakTAK
174 Kuczyński Piotr Poznań półmaraton NKB Chyży Nowy TomyślTAK
175 Kwapień Krzysztof Toruń półmaraton BrakTAK
176 Kwapień Mirosław Toruń półmaraton BrakTAK
177 Kwiatkowski Marcin Toruń półmaraton KwiatkowscyTeam TAK
178 Kwiatkowski Mariusz Łódź półmaraton BrakTAK
179 Kwiatkowski Łukasz Toruń półmaraton Orlen Running TeamTAK
180 Kwiatkowski Karol Inowrocław półmaraton BrakTAK
181 Laskowski Jaroslaw mala nieszawka półmaraton -TAK
182 Lech Marek Bydgoszcz półmaraton WHM PolskaTAK
183 Ledzion Marcin Łódź półmaraton BrakTAK
184 Legut Piotr Poznań półmaraton BrakTAK
185 Lejman Ireneusz Toruń półmaraton Kalos KagatosTAK
186 Lewandowska Małgorzata Gniewkowo półmaraton BrakTAK
187 Lewandowska Marlena Toruń półmaraton KM Truchcik ŁubiankaTAK
188 Lewandowska Beata Brześć Kujawski półmaraton BrakTAK
189 Lewandowski Rafał Toruń półmaraton BrakTAK
190 Lewandowski Krzysztof Brześć Kujawski półmaraton BrakTAK
191 Liniewski Łukasz Włocławek półmaraton ActivGymTAK
192 Litwin Piotr Gdańsk półmaraton BrakTAK
193 Ławniczak Arek Kruszwica półmaraton BrakTAK
194 Łazarski Marian Działowo półmaraton KP PSP WąbrzeźnoTAK
195 Łęga Tomasz Toruń półmaraton BBL ToruńTAK
196 Łoński Jerzy Przymuszewo półmaraton BrakTAK
197 Macioszek Natalia Poznań półmaraton BrakTAK
198 Mackojć Sebastian Ciechocinek półmaraton BrakTAK
199 Majchrzak Stefan Ciechocinek półmaraton BrakTAK
200 Majewski Maciej Poznań półmaraton BrakTAK
201 Majewski Łukasz Toruń półmaraton BrakTAK
202 Majkowski Jerzy Warszawa półmaraton BrakTAK
203 Makowski Bogdan Płock półmaraton Płock Biega No Age LimitTAK
204 Małecki Tomasz Toruń półmaraton BBL Toruń/TIM SATAK
205 Małłek Aleksander Suchy Las półmaraton BrakTAK
206 Manczur Józef Inowrocław półmaraton BrakTAK
207 Mańkowski Waldemar Kwidzyn półmaraton BrakTAK
208 Matusiak Artur Kutno półmaraton wybierzTAK
209 Matuszczak Michał Gowarzewo półmaraton BrakTAK
210 Mazurek Przemysław Toruń półmaraton BrakTAK
211 Mechliński Bartłomiej proszę o kontakt CHRONOTEX półmaraton BrakTAK
212 Melnicki Krzysztof Toruń półmaraton BrakTAK
213 Mędelewski Piotr Bedlno półmaraton ROZBIEGANI-ŻYCHLINTAK
214 Michalak Waldemar KUTNO półmaraton Kutno BiegaTAK
215 Michalak Remigiusz Żychlin półmaraton Rozbiegani-ŻychlinTAK
216 Michalak Kamila Gdańsk półmaraton Klub Biegaczy JYSKTAK
217 Michniewicz Piotr Toruń półmaraton BrakTAK
218 Micun Katarzyna Toruń półmaraton BrakTAK
219 Mielczarek Krzysztof Warszawa półmaraton Rozbiegani-ŻychlinTAK
220 Milewski Benedykt Grążawy półmaraton BrakTAK
221 Milewski Ziemowit Straszewo półmaraton BrakTAK
222 Milewski Przemysław Włocławek półmaraton BrakTAK
223 Miller Tomasz Ząbki półmaraton Biegam Bo Lubię Ząbki TEAMTAK
224 Mioduszewska Małgosia Grudziądz półmaraton BrakTAK
225 Morawski Piotr Szpetal Górny półmaraton BrakTAK
226 Morawski Łukasz Poznań półmaraton BrakTAK
227 Murawska Marta Ciechocnek półmaraton BrakTAK
228 Murawski Marek Otłoczyn półmaraton KM UMK TORUNTAK
229 Murawski Michał Brodnica półmaraton Brodniczaninbiega.plTAK
230 Murawski Łukasz Brodnica półmaraton brodniczaninbiega.plTAK
231 Najder Jarosław Szamotuły półmaraton BrakTAK
232 Nartowski Jan Warszawa półmaraton Apteka Mikstura CiechocinekTAK
233 Natański Dawid Brodnica półmaraton BrakTAK
234 Nędzusiak Honorata Aleksandrów Kujawski półmaraton OSP Aleksandrów KujawskiTAK
235 Nędzusiak Dariusz Aleksandrów Kujawski półmaraton KP PSP Aleksandrów KujawskiTAK
236 Nieczypor Rafał Toruń półmaraton BrakTAK
237 Nowak Piotr Brodnica półmaraton BrakNIE
238 Nowakowski Mateusz Ciechocinek półmaraton KM UMK TORUŃTAK
239 Nowicki Przemysław Raciążek półmaraton BrakTAK
240 Nowicz Konrad Żychlin półmaraton BrakTAK
241 Nurkiewicz Jarosław Bydgoszcz półmaraton Kung fu Pandy 3TAK
242 Olejnik Tomasz Włocławek półmaraton BrakTAK
243 Oleś Katarzyna Łódź półmaraton BrakTAK
244 Olszewski Andrzej Aleksandrów Kujawski półmaraton BrakTAK
245 Opaciński Henryk Chełmża półmaraton Włókniarz ChełmżaTAK
246 Organiściak Michał Proszę o kontakt CHRONOTEX półmaraton BrakTAK
247 Pacuszka Krzysztof Toruń półmaraton ŁUBUDUBU TAK
248 Pagórski Jakub Mława półmaraton Akademia Marynarki WojennejTAK
249 Pańka Adam Borowo półmaraton BrakTAK
250 Paryś Anna Gdańsk półmaraton Wild TeamTAK
251 Pasternak Marcin Włocławek półmaraton BrakTAK
252 Paszkowski Janusz Brodnica półmaraton BrakTAK
253 Pawlak Robert Bydgoszcz półmaraton IPA BydgoszczTAK
254 Pawłowski Tadeusz Toruń półmaraton BrakTAK
255 Pfajfer Marek Legbąd półmaraton 89-504TAK
256 Piechocińska Edyta Dziarnowo półmaraton BrakTAK
257 Pikor Jacek Zamość półmaraton BrakTAK
258 Piórkowski Dariusz Toruń półmaraton BrakTAK
259 Piwoński Zbigniew Włocławek półmaraton BrakTAK
260 Piwowarczyk Marcin Brodnica półmaraton JW 3537TAK
261 Płaksej Piotr Wrocław półmaraton BrakTAK
262 Podolski Mariusz Łazieniec półmaraton BrakTAK
263 Pokorowska Magdalena Kłotno półmaraton BrakTAK
264 Priewe Paweł Bydgoszcz półmaraton Dynamo SkarpaTAK
265 Prus Marek Włocławek półmaraton BrakTAK
266 Puchała Michał Józefkowo półmaraton BrakTAK
267 Pyta Grzegorz Grodzisk Wlkp. półmaraton BrakTAK
268 Racki Marcin Aleksandrów Kujawski półmaraton BrakTAK
269 Rakowski Piotr Włocławek półmaraton BrakTAK
270 Ratajczak Rajmund Poznań półmaraton BrakTAK
271 Ratajczyk Przemysław Zakrzewo półmaraton BrakTAK
272 Ratkowski Paweł Ząbrowo półmaraton BrakTAK
273 Rauchfleisz Andrzej Aleksandrów Kujawski półmaraton CZOPKI KOLCZASTETAK
274 Rewers Piotr Poznań półmaraton BrakTAK
275 Robaczewski Tomasz Pruszcz Gdański półmaraton Pruszcz biega TAK
276 robaczewski Marcin szembekowo półmaraton BrakTAK
277 Rogodziński Paweł Turek półmaraton STRAŻAKTAK
278 Rogowska Beata Ropczyce półmaraton BrakTAK
279 Rogoziewicz Piotr Grudziądz półmaraton BrakTAK
280 Rogoziński Tomasz Lubicz Górny półmaraton BrakTAK
281 Romanowski Zbigniew Aleksandrów Kujawski półmaraton BrakTAK
282 Rompalski Jakub Tuchola półmaraton Tucholanka TucholaTAK
283 Rosińska-Ciałowicz Sylwia Toruń półmaraton TS OpatrunkiTAK
284 Ruczewski Paweł Włocławek półmaraton BrakTAK
285 Rudnicki Karol Inowrocław półmaraton BrakTAK
286 Rumianowski Henryk Maszewo Duże półmaraton BrakTAK
287 Rutkowski Maciej Czestkowo półmaraton BrakTAK
288 Rzepecki Dominik Płock półmaraton BrakTAK
289 Sajewski Łukasz Toruń półmaraton BrakTAK
290 Sakiewicz Rafał Toruń półmaraton BrakTAK
291 Salwa Justyna Rożno-Parcele półmaraton Polkrys TeamTAK
292 Samoraj Łukasz Gdynia półmaraton BrakTAK
293 Sanderski Jacek Warszawa półmaraton BrakTAK
294 Sawicki Piotr Chełmża półmaraton brakTAK
295 Sieklińska Katarzyna Brodnica półmaraton BrakTAK
296 Siekliński Bartosz Brodnica półmaraton BrakTAK
297 Siemieniecki Dariusz Toruń półmaraton BrakTAK
298 Sieruta Kamil Szczytno półmaraton #888#TAK
299 Sikorski Sławomir Służewo półmaraton BrakTAK
300 Skibińska Karolina Aleksandrów Kujawski półmaraton Biegaj z POLKRYSEMTAK
301 Skóra Damian Łochowo półmaraton BrakTAK
302 Skupsz Jędrzej Bydgoszcz półmaraton Fordon TeamTAK
303 Smurawa Aleksandra Mosina półmaraton FlexLink Running TeamTAK
304 Sobańska-Ledzion Marta Łódź półmaraton BrakTAK
305 Sobczak Krzysztof Kutno półmaraton BrakTAK
306 Soboczyńska-Śledź Joanna Grudziądz półmaraton BrakTAK
307 Sójka Agnieszka Toruń półmaraton BrakTAK
308 Sójka Szymon Toruń półmaraton BrakTAK
309 Stanecka Małgorzata Skierniewice półmaraton parkrunskierniewiceTAK
310 Stankowski Witosław Toruń półmaraton BrakTAK
311 Starczewska Milena Gdańsk półmaraton BrakTAK
312 Starczewska Małgorzata Świerzno półmaraton 1984TAK
313 Stawiarski Krzysztof Kępa Polska półmaraton OSP KĘPA POLSKATAK
314 Stawniczy Wiesław Głogów półmaraton BrakTAK
315 Stelmaszewska Renata Żychlin półmaraton ROZBIEGANI ZYCHLINTAK
316 Stempniak Krzysztof Inowrocław półmaraton BrakTAK
317 Stolarska Danuta Włocławek półmaraton BrakTAK
318 Stolarski Janusz Włocławek półmaraton BrakTAK
319 Stolarski Jacek GDANSK półmaraton BrakTAK
320 Strzelecka Natalia Toruń półmaraton #BiegnęDlaBrataTAK
321 Strzyżewski Mirosław Osiek n/Wisłą półmaraton UMK ToruńTAK
322 Szabunio Jan Toruń półmaraton BrakTAK
323 Szadłowski Dariusz Ciechocinek półmaraton BrakTAK
324 Szałek Krzysztof Aleksandrów Kujawski półmaraton BrakTAK
325 Szarmach Andrzej Płock półmaraton Płock Biega No Age Limit TAK
326 Szczepaniak Marcin Włocławek półmaraton BrakTAK
327 Szczepanik Marek Warszawa półmaraton FrameIT Marek SzczepanikTAK
328 Szczepanowski Michał Ciechocinek półmaraton BrakTAK
329 Szczęsny Radosław Ciechocinek półmaraton TK RunTAK
330 Szczęsny Arkadiusz Bydgoszcz półmaraton Dynamo SkarpaTAK
331 Szostak Mariusz Rożno-Parcele półmaraton BrakTAK
332 Sztandera Piotr Parszów półmaraton STS Skarżysko-KamiennaTAK
333 Sztenderewicz Renata Włocławek półmaraton BrakTAK
334 Sztolcman Piotr Włocławek półmaraton GKS FABIANKITAK
335 Sztypka Konrad Włocławek półmaraton WKB Maratończyk WłocławekTAK
336 Szufnik Anna Warszawa półmaraton BrakTAK
337 Szulborski Darek Płock półmaraton TKKF PłockTAK
338 Szweda Mirosława Toruń półmaraton DRUŻYNA SZPIKUTAK
339 Szwedo Anita Brodnica półmaraton BrakTAK
340 Szychułda Adam Gdynia półmaraton "Zorza" GdyniaTAK
341 Szymczak Filip Aleksandrów Kujawski półmaraton BrakTAK
342 Ślot Michał Toruń półmaraton TTC Beretta ToruńTAK
343 Świątkowski Bartłomiej Pniewo półmaraton ROZBIEGANI-ŻYCHLINTAK
344 Świech Krystian Włocławek półmaraton BrakNIE
345 Tocha Zbigniew Skórcz półmaraton Aktywni KociewiacyTAK
346 Trochimowicz Artur Szczytno półmaraton AKB Gimnazjum 1 SzczytnoTAK
347 Twarowski Arkadiusz Toruń półmaraton BrakTAK
348 Urbanowski Dariusz Tczew półmaraton Biegający TczewTAK
349 Urlich Łukasz Włocławek półmaraton Anwil TeamTAK
350 van Marke de Lumen Grzegorz Toruń półmaraton BrakTAK
351 Wątor Paweł Aleksandrów Kujawski półmaraton SALEZJANIETAK
352 Weiland Emila Unisław półmaraton Drużyna SzpikuTAK
353 Wesołowski Piotr Inowrocław półmaraton Barbell SquadTAK
354 Widera Radosław Miszewo Murowane półmaraton SOKÓŁ BODZANÓWTAK
355 Wierski Jaroslaw lipniki półmaraton BrakTAK
356 Wiliński Marek Włocławek półmaraton -WłocławekTAK
357 Winkowska Magdalena Warszawa półmaraton RK AthleticsTAK
358 Wiśniewski Krzysztof Toruń półmaraton BrakTAK
359 Wiśniewski Mariusz Rożno - Parcele półmaraton BrakTAK
360 Wiśniewski Aleksander Toruń półmaraton WIŚNIOCHYTAK
361 Wnuk Olga Płock półmaraton BrakTAK
362 Wojdyło Mariusz Brodnica półmaraton Biegam SobieTAK
363 Wojnarowski Piotr Gdańsk półmaraton BrakTAK
364 Wróbel Marzena Pszczew półmaraton BrakTAK
365 Wróblewski Tomasz aleksandrów kujawski półmaraton fulesTAK
366 Wróblewski Roman Aleksandrów Kujawski półmaraton BrakTAK
367 Wygralak Piotr Poznań półmaraton Drużyna Szpiku PoznańTAK
368 Wyrąbkiewicz Janusz Ciechocinek półmaraton Klub Maratończyka Apteka MIKSTURATAK
369 Wysocki Piotr Aleksandrów kujawski półmaraton BrakTAK
370 Zagor Agnieszka Chełmno półmaraton BrakTAK
371 Zarecki Piotr Żnin półmaraton Pałuki Running TeamTAK
372 Zieleźnik Bartosz Poznań półmaraton BrakTAK
373 Zielińska Iwona Włocławek półmaraton WKB Maratończyk WłocławekTAK
374 Zieliński Marek Przeczno półmaraton BrakTAK
375 Zimiński Paweł Grudziądz półmaraton BrakTAK
376 Zimoch Zdzisław Wrocław półmaraton BrakTAK
377 Ziółkiewicz Michał Olsztyn półmaraton BrakTAK
378 Złakowska Ewelina Rumunki - Tupadelskie półmaraton BrakTAK
379 Żabiński Radosław Włocławek półmaraton BrakTAK
380 Żbikowski Michał Aleksandrów Kujawski półmaraton KP PSP Aleksandrów KujawskiTAK
381 Żołnowska Monika Toruń półmaraton BrakTAK
382 Żurański Leszek Sompolno półmaraton BrakTAK
383 Żygulska Katarzyna Iława półmaraton Iława ZBUJTAK


займ на карту срочно без отказа займ на карту