Opis zawodów

Opis zawodów


Nazwa zawodów:

VI PÓŁMARATON UZDROWISKO CIECHOCINEK

Miejsce i termin: Ciechocinek, 2017-08-27
Organizator: 1. Organizatorem i jednocześnie głównym sponsorem biegu są:
· Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.
· Urząd Miasta Ciechocinek,
· Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka
2. współorganizatorami są:
· Powiatowy Komendant Państwowej Straży Pożarnej,
· Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku.
· 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny .
3. Dane teleadresowe organizatorów znajdują się na stronie www.polmaratonciechocinek.pl

Sędzia zawodów Janusz Wyrąbkiewicz (602132395)
Opis zawodów: Start VI Półmaratonu Uzdrowisko Ciechocinek nastąpi o godzinie 11:00. Linia startu zostanie zamknięta po 15 minutach od strzału startera.
Długość trasy dla Półmaratonu to 21,0975 km. Trasa posiada atest PZLA .
Odbędzie się też bieg towarzyszący na około 10,5 km.
Trasa zostanie oznaczona znakami poziomymi co 1 kilometr. Zawodnicy obu dystansów (półmaraton i bieg na 10,5 km) ustawiają się na starcie w jednej wspólnej strefie .
Dla półmaratonu zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny a dla biegu na 10,5 km 1,5 godziny.
Zawodnicy, którzy po upływie 3 godziny od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 20 kilometra, otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu (kontynuacja biegu na własną odpowiedzialność) .
W VI Półmaratonie Uzdrowisko Ciechocinek prawo startu mają wyłącznie osoby, które na dzień startu mają ukończone 18 lat lub mają ukończone 16 lat i przedstawią pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna.
Wszyscy zawodnicy startujący w VI Półmaratonie Uzdrowisko Ciechocinek muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. W tym celu biuro będzie czynne w następujących terminach:
26 sierpnia (sobota) w godzinach 16.00 – 20.00
27 sierpnia (niedziela) w godzinach 7.30 – 10.30
Adres Biura Zawodów: Zespół Szkół Uzdrowiskowych - Szpital Uzdrowiskowy nr III im. dra Markiewicza ul. Staszica
ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.maratonciechocinek.pl
2. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 23 sierpnia 2017 roku. Po tym terminie (przy dostępności miejsc) zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów VI Półmaratonu Uzdrowisko Ciechocinek.
3. Prawo do startu w zawodach daje zgłoszenie oraz uiszczenie opłaty startowej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo usuwania z listy startowej osób, które nie dokonały opłaty startowej w przypadku wyczerpania limitu startujących zawodników.
5. Organizator ustala limit startujących na 1000 osób (z orientacyjnym podziałem 750 osób półmaraton, 250 osób bieg na 10 km).
6. Organizator gwarantuje liczbę pakietów startowych zgodną z limitami, kolejność przydzielania pakietów w dniu zawodów dla zawodników nieopłaconych wg kolejności wpłat.

KLASYFIKACJE
1. Podczas VI Półmaratonu Uzdrowisko Ciechocinek prowadzone będą następujące klasyfikacje:
· klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet,
· klasyfikacje wiekowe w podziale na kobiety i mężczyzn (decyduje rok urodzenia),
16-20,
21-30,
31-40,
41-50,
51-60,
Powyżej 60 lat.
2. Dodatkowo prowadzone będą następujące klasyfikacje indywidualne:
· klasyfikacja strażaków – zgodnie z odrębnym regulaminem,
· klasyfikacja Weteranów Wojska Polskiego - zgodnie z odrębnym regulaminem
· klasyfikacja mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego,
· klasyfikacja mieszkańców Województwa Kujawsko - Pomorskiego
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
5. O zajęciu określonego miejsca w poszczególnych klasyfikacjach decyduje uzyskany czas brutto.
6. Nagrody w klasyfikacji generalnej i w innych kategoriach nie dublują się. Zwycięzcy w kategorii Open nie będą klasyfikowani w innych kategoriach (dotyczy kategorii wiekowych, mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego, mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego)
7. Klasyfikacja i nagradzanie STRAŻAKÓW i WETERANÓW WOJSKA POLSKIEGO odbywa się na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.

SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE I NA STRONIE BIEGU www.polmaratonciechocinek.pl

Wpisowe i wpłata: Każdy uczestnik VI Półmaratonu Uzdrowisko Ciechocinek ponosi koszty opłaty startowej.
Dla półmaratonu opłata wpisowa wniesiona:
· do dnia 30.04.2017 r. wynosi 40 zł.
· do dnia 15.07.2017 r. wynosi 60 zł.
· po 15.07.2016 r. wynosi 80 zł.
· w Biurze Zawodów wynosi 100 zł.
W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie – decyduje data wpływu środków na konto) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty. Opłatę na konto bankowe można wnosić do 23.08.2017 r. (później opłata wyłącznie w Biurze Zawodów).
Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka 87-720 Ciechocinek ul. Zdrojowa 2B
nr konta :
40 1020 5200 0000 4202 0052 4488
w tytule proszę podać imię i nazwisko oraz dystans.
Dowodem wpłynięcia opłaty startowej jest pojawienie się informacji o wpłacie przy nazwisku zawodnika na liście startowej na stronie www.polmaratonciechocinek.pl , co następuje po około 3 dniach po dokonaniu opłaty. W sytuacji nie pojawienia się informacji na liście osób opłaconych, w przewidzianym czasie proszę o przesłanie maila z potwierdzeniem wpłaty na adres mail polmaraton@uzdrowiskociechocinek.pl.
Limit zawodników: 750
Strona WWW: http://www.polmaratonciechocinek.pl/
Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych:Zawodnicy z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych:Zawodnicy bez potwierdzonej płatności


Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Dystans Klub Wpłata
1 Henryk Rumianowski Maszewo Duże półmaraton AmatorNIE
2 Adamkiewicz Marian Ciechocinek półmaraton BrakTAK
3 Adamus Jarosław Gdańsk półmaraton BrakTAK
4 Ambroziak Bartłomiej Warszawa półmaraton BrakTAK
5 Andrzejewski Sławomir Karczew półmaraton Biegajacy kelnerTAK
6 Andrzejewski Paweł Nowa Wieś Wielka półmaraton BrakTAK
7 Antczak Paweł Łódź półmaraton fitness klub rytmTAK
8 Anzel Jerzy Brodnica półmaraton Brodnica BiegaTAK
9 Augustynowicz Piotr Ciechocinek półmaraton BrakTAK
10 Augustynowicz Marcin Kutno półmaraton Kutno BiegaTAK
11 Babalska Joanna Pokrzydowo półmaraton BrakTAK
12 Bagrowski Marek Janowo/k Dabrowy Chelminskiej półmaraton umk collegium medicum ratownictwo medyczne janowo TAK
13 Balewska Iwona Toruń półmaraton BrakTAK
14 Baranowski Krzysztof Kutno półmaraton Kutno BiegaTAK
15 Białka Piotr Gniewkowo półmaraton BrakTAK
16 Bielik Michał Rożno-Parcele półmaraton FHU BIELIKNIE
17 Bladziak Jakub Kikół półmaraton SKS KikółTAK
18 Blukacz Grzegorz Toruń półmaraton ToruńTAK
19 Błędowski Marcin Toruń półmaraton PODGÓRZ TORUŃ TAK
20 Bojanowski Tomasz Ciechocinek półmaraton BrakTAK
21 Brzustowicz Marek Cisew półmaraton KB GEOTERMIA UNIEJÓW TAK
22 Buczkowski Marcin Toruń półmaraton BrakNIE
23 Bukowski Daniel Ciechocinek półmaraton BrakTAK
24 Burczyński Marcin Zławieś Mała półmaraton BrakTAK
25 Burdka Piotr Brzeziny półmaraton KP PSP BrzezinyTAK
26 Bzdawka Tomasz Występ półmaraton Nakielski Klub BiegaczaTAK
27 Chabowski Tomasz Sztum półmaraton BrakTAK
28 Chelkowski Henryk Grudziadz półmaraton Akademia Biegania GrudziadzTAK
29 Chmielecka Monika Łódź półmaraton BrakTAK
30 Cholewa Agnieszka Wrocław półmaraton BrakTAK
31 Chruścicki Zbigniew Bydgoszcz półmaraton CST CoachingTAK
32 Chudy Henryk Sławsko półmaraton KS Olszewski i synowie SławskoTAK
33 Chwiałkowski Bartosz Poznań półmaraton BrakTAK
34 Chwiałkowski Henryk Poznań półmaraton BrakTAK
35 Chwiałkowski Wiesław Toruń półmaraton BrakTAK
36 Ciałowicz Mariusz Toruń półmaraton TS OpatrunkiTAK
37 Cichocka Anna Kwidzyń półmaraton BrakTAK
38 Cieszyński Szymon Toruń półmaraton Wieśniacki Klub BiegackiTAK
39 Ciski Przemysław Toruń półmaraton kujawsko-pomorskie.plTAK
40 Ciski Zbigniew Toruń półmaraton BrakTAK
41 Czerwiński Krzysztof Ośno półmaraton Akademia Biegania Grudziądz TAK
42 Ćwiklińska Anna Bydgoszcz półmaraton KlonikTeamTAK
43 Ćwikliński Marian Ciechocinek półmaraton KlonikTeamTAK
44 Danielak Michał Rożno-Parcele półmaraton Orkiestra Wojskowa w ToruniuTAK
45 Daniszewski Mirosław Toruń półmaraton BrakTAK
46 Daniszewski Maciej Toruń półmaraton CSAiU ToruńTAK
47 Dąbrowski Paweł Grudziądz półmaraton BrakTAK
48 Deruś Stanisław Biskupice półmaraton KM Truchcik ŁubiankaTAK
49 Dołchun Arkadiusz Toruń półmaraton BrakTAK
50 Drożdżal Maciej Toruń półmaraton OSP ZELGNO / WKB META LUBLINIECTAK
51 Drożdżal Marian Toruń półmaraton BrakTAK
52 Dulka Judyta Grudziądz półmaraton BrakTAK
53 Durnakowski Łukasz Karbowo półmaraton BrakTAK
54 Dydymska Monika Rumia półmaraton BrakTAK
55 Dydymski Krzysztof Rumia półmaraton BrakTAK
56 Dymek Sebastian Płock półmaraton Biegaj z DymkiemNIE
57 Działo Paweł Góra półmaraton BrakTAK
58 Działo Beata Góra półmaraton BrakTAK
59 Dzięgielewski Andrzej Żychlin półmaraton ROZBIEGANI-ŻYCHLINTAK
60 Dzwonkowski Andrzej Włocławek półmaraton MACHNIE
61 Ettinger Justyna Bydgoszcz półmaraton RUN BYDGOSZCZTAK
62 Farbiszewski Artur Toruń półmaraton BrakNIE
63 Faryński Ireneusz Włocławek półmaraton BKS Kujawiak WłocławekTAK
64 Fiszlak Adam Łódź półmaraton EVErRUNTAK
65 Gabrych Karolina Chełmno półmaraton GRUPA NEUCANIE
66 Gajewski Maciej Włocławek półmaraton BrakTAK
67 Gajewski Mariusz Żychlin półmaraton BrakTAK
68 Garczyński Piotr proszę o kontakt CHRONOTEX półmaraton BrakTAK
69 Gawlik Wojciech Bydgoszcz półmaraton IWspSZTAK
70 Glazik Renata Fabianki półmaraton nasiegniewoTAK
71 Głowacka Aneta Bodzanów półmaraton SOKÓŁ BodzanówTAK
72 Godziuk Roman Toruń półmaraton BrakTAK
73 Gołębiewski Arkadiusz Ciechocinek półmaraton BrakNIE
74 Gomulak Jan Lubanie półmaraton MaratończykNIE
75 Gorszka Damian Szczecin półmaraton BrakTAK
76 Grabowski Maciej Warszawa półmaraton BrakTAK
77 Grajkowski Dariusz Chełmża półmaraton TRIATHLON TEAM CIESIELSKINIE
78 Graumann Janusz Szczecin półmaraton BrakTAK
79 Grodzicki Tomasz Łysomice półmaraton BrakTAK
80 Grodzicki Grzegorz Łysomice półmaraton BrakTAK
81 Gurtowska Magda Toruń półmaraton BrakTAK
82 Gutowska Maria Kazimierz Biskupi półmaraton BrakTAK
83 Gutowski Paweł Kazimierz Biskupi półmaraton BrakTAK
84 Iwański Maciej Kutno półmaraton Kutno BiegaNIE
85 Jabłoński Jarosław Ciechocinek półmaraton CIECHOCINEK BIEGATAK
86 Jabłoński Michał Bydgoszcz półmaraton BrakTAK
87 Jaciubek Andrzej Bydgoszcz półmaraton BrakTAK
88 Jagła Dagmara Grudziądz półmaraton BrakTAK
89 Jakubiec Adam Gdańsk półmaraton Intel RunnersTAK
90 Janiszewski Jakub Toruń półmaraton BrakNIE
91 Janiszewski Przemysław Świecie półmaraton The Runners ŚwiecieNIE
92 Janowski Andrzej Kruszwica półmaraton BrakTAK
93 Jarosz Adam Płock półmaraton BrakTAK
94 Jarota Daniel Kutno półmaraton BrakTAK
95 Jasiniewski sławomir Świecie półmaraton niezrzeszonyNIE
96 Jasiński Michał Wrocław półmaraton HUSARIA RACE TEAMTAK
97 Jastrzębska Arleta Mogilno półmaraton BrakTAK
98 Jastrzębski Krzysztof Mogilno półmaraton BrakTAK
99 Jaszczak Zbyszek Płock półmaraton BrakTAK
100 Jaworski Marek Toruń półmaraton niezrzeszonyTAK
101 Jaworski Bartosz Lisewo półmaraton BrakTAK
102 Jaźwiński Rafał Żychlin półmaraton Rozbiegani ŻychlinTAK
103 Jaźwiński Krzesztof Żychlin półmaraton ROZBIEGANI-ŻYCHLINTAK
104 Jędrzejewski Marceli Gostynin półmaraton Płock Biega No Age LimitTAK
105 Jonatowski Grzegorz SILNO k/Torunia półmaraton BrakTAK
106 Kaczmarkiewicz Krzysztof Łódź półmaraton ITAKA Studio FilmoweTAK
107 Kadow Ryszard Bydgoszcz półmaraton TRISPACENIE
108 Kaganek Jakub Daszewice półmaraton BrakTAK
109 Kałek Krzysztof Borki Gm Koło półmaraton Koło BiegaNIE
110 Kamiński Andrzej Nakło nad Notecią półmaraton Nakielski Klub BiegowyTAK
111 Kanarkowski Stanisław Czarnowo półmaraton BrakTAK
112 Kantorski Zbysław Bydgoszcz półmaraton Coca-Cola RunnersNIE
113 Kapeliński Stanisław Bydgoszcz półmaraton BrakTAK
114 Kapeliński Adrian Bydgoszcz półmaraton BrakTAK
115 Kapes Andrzej Żychlin półmaraton BrakTAK
116 Karczewska Olga Grudziądz półmaraton PACKMAN TEAMNIE
117 Karlikowska-Antosiak Małgorzata Łęczyca półmaraton BrakNIE
118 Kasperek Radosław Świecie półmaraton BrakTAK
119 Kaszubski Marcin Ostrowite półmaraton KB RypinTAK
120 Katryński Sławomir Toruń półmaraton Podgórz ToruńTAK
121 Kawiak Czarek Ciechocinek półmaraton Ciechocinek BiegaTAK
122 Kaźmierczak-Myszyńska Paulina Zawidz półmaraton TKKF Kubuś SierpcNIE
123 Kiedrzyński Arkadiusz Toruń półmaraton BrakNIE
124 Kiełbasa Michał Żychlin półmaraton BrakTAK
125 Kiełbasa Dariusz Gąbin półmaraton Gąbin BiegaTAK
126 Kledzik Zbigniew Chomiąża Szlachecka półmaraton Idealnie NedoskonaliTAK
127 Klimczak Piotr Osięciny półmaraton BrakTAK
128 Klinikowski Jacek Świekatowo półmaraton KOCHAM ZYCIE I...TAK
129 Kociński Andrzej Lisewo półmaraton brak TAK
130 Kolibczyński Dariusz Płock półmaraton Płock Biega No Age LimitNIE
131 Koliński Krzysztof Lipusz półmaraton BrakTAK
132 Kołosowski Marcin Włocławek półmaraton BrakTAK
133 Komorowski Maciej Aleksandrów Kujawski półmaraton BrakNIE
134 Konieczka Dariusz Gniezno półmaraton Zero ZieloneTAK
135 Koprowski Marcin Toruń półmaraton KM UMK ToruńTAK
136 Kopyłowska Anna Raciążek półmaraton BrakTAK
137 Kopyłowski Tomasz Raciążek półmaraton BrakTAK
138 Kosakowski Łukasz Kwidzyn półmaraton Auto Max RUNTAK
139 Kosakowski Marek Kwidzyn półmaraton Auto Max RUNTAK
140 Kosecki Konrad Aleksandrów Łodzki półmaraton KB Geotermia UniejówTAK
141 Kotulski Piotr Koszalin półmaraton Klub Biegaczy JYSKNIE
142 Kowalski Paweł Toruń półmaraton kowale teamTAK
143 Kowalski Henryk Kwidzyn półmaraton IP Kwidzyn TeamTAK
144 Kozłowski Rafał Bydgoszcz półmaraton run pasjaNIE
145 Kozłowski Maciej Bydgoszcz półmaraton WKiŚNIE
146 Krajewska Anna Grudziądz półmaraton Akademia Biegania Grudziądz / BeautifulSkinTAK
147 Kruszka Łukasz Bydgoszcz półmaraton BrakTAK
148 Krysztofiak Sławomir Bydgoszcz półmaraton BrakNIE
149 Krysztoforski Sebastian Włocławek półmaraton ANWIL TEAMNIE
150 Krzyżanowski Maciej Łódź półmaraton BrakTAK
151 Kubowicz Piotr Bydgoszcz półmaraton KS PEGAZTAK
152 Kuchta Kamil Ciechocinek półmaraton BrakTAK
153 Kuczyński Piotr Poznań półmaraton NKB Chyży Nowy TomyślTAK
154 Kwapień Krzysztof Toruń półmaraton BrakTAK
155 Kwapień Mirosław Toruń półmaraton BrakTAK
156 Kwiatkowski Marcin Toruń półmaraton KwiatkowscyTeam TAK
157 Kwiatkowski Mariusz Łódź półmaraton BrakTAK
158 Kwiatkowski Karol proszę o kontakt CHRONOTEX półmaraton BrakTAK
159 Laskowski Jaroslaw mala nieszawka półmaraton -TAK
160 Legut Piotr Poznań półmaraton BrakNIE
161 Lejman Ireneusz Toruń półmaraton Kalos KagatosTAK
162 Lewandowska Małgorzata Gniewkowo półmaraton BrakTAK
163 Lewandowska Marlena Toruń półmaraton KM Truchcik ŁubiankaTAK
164 Lewandowska Beata Brześć Kujawski półmaraton BrakTAK
165 Lewandowski Rafał Toruń półmaraton BrakTAK
166 Lewandowski Tomasz Golub - Dobrzyń półmaraton BrakNIE
167 Lewandowski Krzysztof Brześć Kujawski półmaraton BrakTAK
168 Ławniczak Arek Kruszwica półmaraton BrakTAK
169 Łazarski Marian Działowo półmaraton BrakTAK
170 Łoński Jerzy Przymuszewo półmaraton BrakTAK
171 Łukasiewicz Maciej Warszawa półmaraton Legia Run ClubNIE
172 Macioszek Natalia Poznań półmaraton BrakTAK
173 Mackojć Sebastian Ciechocinek półmaraton BrakTAK
174 Majchrzak Stefan Ciechocinek półmaraton BrakTAK
175 Majda Jerzy Kwidzyń półmaraton Drużyna SzpikuNIE
176 Majewski Maciej Poznań półmaraton BrakTAK
177 Majewski Łukasz Toruń półmaraton BrakTAK
178 Makowski Bogdan Płock półmaraton Płock Biega No Age LimitNIE
179 Małecki Tomasz Toruń półmaraton BBL Toruń/TIM SATAK
180 Małłek Aleksander Suchy Las półmaraton BrakTAK
181 Manczur Józef Inowrocław półmaraton BrakTAK
182 Mańkowski Waldemar Kwidzyn półmaraton BrakTAK
183 Matlejewski Grzegorz Toruń półmaraton sklep-hektor.plNIE
184 Matuszczak Michał Gowarzewo półmaraton BrakTAK
185 Mazurek Przemysław Toruń półmaraton BrakTAK
186 Melnicki Krzysztof Toruń półmaraton BrakTAK
187 Mędelewski Piotr Bedlno półmaraton ROZBIEGANI-ŻYCHLINTAK
188 Michalak Waldemar KUTNO półmaraton Kutno BiegaTAK
189 Michalak Remigiusz Żychlin półmaraton Rozbiegani-ŻychlinTAK
190 Michalak Kamila Gdańsk półmaraton Klub Biegaczy JYSKNIE
191 Michniewicz Piotr Toruń półmaraton BrakTAK
192 Micun Katarzyna Toruń półmaraton BrakTAK
193 Mielcarek Marcin Toruń półmaraton BrakNIE
194 Milewski Benedykt Grążawy półmaraton BrakTAK
195 Milewski Ziemowit Straszewo półmaraton BrakNIE
196 Miller Tomasz Ząbki półmaraton Biegam Bo Lubię Ząbki TEAMTAK
197 Mioduszewska Małgosia Grudziądz półmaraton BrakTAK
198 Morawski Piotr Szpetal Górny półmaraton BrakTAK
199 Morawski Łukasz Poznań półmaraton BrakTAK
200 Murawska Marta Ciechocnek półmaraton BrakTAK
201 Murawski Marek Otłoczyn półmaraton KM UMK TORUNTAK
202 Murawski Michał Brodnica półmaraton Brodniczaninbiega.plNIE
203 Murawski Łukasz Brodnica półmaraton brodniczaninbiega.plNIE
204 Najder Jarosław Szamotuły półmaraton BrakTAK
205 Nartowski Jan Warszawa półmaraton Apteka Mikstura CiechocinekTAK
206 Natański Dawid Brodnica półmaraton BrakTAK
207 Nędzusiak Honorata Aleksandrów Kujawski półmaraton OSP Aleksandrów KujawskiTAK
208 Nędzusiak Dariusz Aleksandrów Kujawski półmaraton KP PSP Aleksandrów KujawskiNIE
209 Nieczypor Rafał Toruń półmaraton BrakTAK
210 Nowakowski Mateusz Ciechocinek półmaraton KM UMK TORUŃTAK
211 Nowicka Natalia Szamotuły półmaraton BrakTAK
212 Nowicz Konrad Żychlin półmaraton BrakTAK
213 Nurkiewicz Jarosław Bydgoszcz półmaraton Kung fu Pandy 3TAK
214 Olejnik Tomasz Włocławek półmaraton BrakTAK
215 Olszewski Andrzej Aleksandrów Kujawski półmaraton BrakTAK
216 Opaciński Henryk Chełmża półmaraton Włókniarz ChełmżaTAK
217 Ostrowska Monika Brodnica półmaraton IP-serwis.plTAK
218 Ożga Agnieszka Bydgoszcz półmaraton BrakNIE
219 Pacuszka Krzysztof Toruń półmaraton ŁUBUDUBU TAK
220 Pagórski Jakub Mława półmaraton Akademia Marynarki WojennejTAK
221 Paryś Anna Gdańsk półmaraton Wild TeamNIE
222 Pasternak Marcin Włocławek półmaraton BrakTAK
223 Paszkowski Janusz Brodnica półmaraton BrakTAK
224 Pawlak Robert Bydgoszcz półmaraton IPA BydgoszczTAK
225 Pawłowski Tadeusz Toruń półmaraton BrakTAK
226 Pfajfer Marek Legbąd półmaraton 89-504TAK
227 Piątek Waldemar Sieradz półmaraton BrakNIE
228 Piechocińska Edyta Dziarnowo półmaraton BrakTAK
229 Pikor Jacek Zamość półmaraton BrakTAK
230 Piwoński Zbigniew Włocławek półmaraton BrakTAK
231 Piwowarczyk Marcin Brodnica półmaraton JW 3537TAK
232 Podolski Mariusz Łazieniec półmaraton BrakTAK
233 Pokorowska Magdalena Kłotno półmaraton BrakTAK
234 Popek Maciej Włocławek półmaraton BrakNIE
235 Priewe Paweł Bydgoszcz półmaraton Dynamo SkarpaTAK
236 Puchała Michał Józefkowo półmaraton BrakTAK
237 Pyta Grzegorz Grodzisk Wlkp. półmaraton BrakTAK
238 Racki Marcin Aleksandrów Kujawski półmaraton BrakNIE
239 Rakowski Piotr Włocławek półmaraton BrakTAK
240 Ratajczak Rajmund Poznań półmaraton BrakTAK
241 Ratajczyk Przemysław Zakrzewo półmaraton BrakTAK
242 Rauchfleisz Andrzej Aleksandrów Kujawski półmaraton CZOPKI KOLCZASTETAK
243 Raus Kamil Włocławek półmaraton Różowe Niedźwiadki Team WłocławekNIE
244 Rewers Piotr Poznań półmaraton BrakTAK
245 Robaczewski Tomasz Pruszcz Gdański półmaraton Pruszcz biega TAK
246 Rodzyński Patrycjusz Toruń półmaraton BrakNIE
247 Rogodziński Paweł Turek półmaraton KB Maraton TurekTAK
248 Rogowska Beata Ropczyce półmaraton BrakTAK
249 Rogoziewicz Piotr Grudziądz półmaraton BrakTAK
250 Rogoziński Tomasz Lubicz Górny półmaraton BrakTAK
251 Romanowski Zbigniew Aleksandrów Kujawski półmaraton BrakTAK
252 Rompalski Jakub Tuchola półmaraton Tucholanka TucholaTAK
253 Rosińska-Ciałowicz Sylwia Toruń półmaraton TS OpatrunkiTAK
254 Ruczewski Paweł Włocławek półmaraton BrakTAK
255 Rudnik Jerzy Chojnice półmaraton Florian ChojniceNIE
256 Rudnik Jerzy Chojnice półmaraton Florian ChojniceNIE
257 Rumianowska Anna Maszewo Duże półmaraton AmatorNIE
258 Rutkowski Maciej Czestkowo półmaraton BrakTAK
259 Rybski Artur Włocławek półmaraton BrakNIE
260 Sajewski Łukasz Toruń półmaraton BrakTAK
261 Sakiewicz Rafał Toruń półmaraton BrakTAK
262 Samoraj Łukasz Gdynia półmaraton BrakTAK
263 Sanderski Jacek Warszawa półmaraton BrakTAK
264 Sawicki Piotr Chełmża półmaraton brakNIE
265 Sawicki Piotr Chełmża półmaraton brakNIE
266 Sieklińska Katarzyna Brodnica półmaraton BrakTAK
267 Siekliński Bartosz Brodnica półmaraton BrakTAK
268 Siemieniecki Dariusz Toruń półmaraton BrakTAK
269 Sikora Sylwia Gąbin półmaraton Gąbin BiegaTAK
270 Sikorski Sławomir Służewo półmaraton BrakTAK
271 Siuda Sebastian Bydgoszcz półmaraton BrakNIE
272 Skalski Piotr Włocławek półmaraton BrakNIE
273 Skibińska Karolina Aleksandrów Kujawski półmaraton Biegaj z POLKRYSEMTAK
274 Skóra Damian Łochowo półmaraton BrakTAK
275 Skupsz Jędrzej Bydg półmaraton Fordon TeamTAK
276 Smurawa Aleksandra Mosina półmaraton FlexLink Running TeamNIE
277 Sobczak Krzysztof Kutno półmaraton BrakNIE
278 Soboczyńska-Śledź Joanna Grudziądz półmaraton BrakTAK
279 Sójka Agnieszka Toruń półmaraton BrakTAK
280 Sójka Szymon Toruń półmaraton BrakTAK
281 Stanecka Małgorzata Skierniewice półmaraton parkrunskierniewiceTAK
282 Stankowski Wuitosław Toruń półmaraton BrakNIE
283 Stawiarski Krzysztof Kępa Polska półmaraton OSP KĘPA POLSKATAK
284 Stawniczy Wiesław Głogów półmaraton BrakTAK
285 Stempel Tomasz Warszawa-Marysin Wawerski półmaraton Marysin Wawerski BiegaNIE
286 Stempniak Krzysztof Inowrocław półmaraton BrakTAK
287 Stolarska Danuta Włocławek półmaraton BrakTAK
288 Stolarski Janusz Włocławek półmaraton BrakTAK
289 Stolarski Jacek GDANSK półmaraton BrakNIE
290 Strzelecka Natalia Toruń półmaraton #BiegnęDlaBrataTAK
291 Szabunio Jan proszę o kontakt CHRONOTEX półmaraton BrakTAK
292 Szadłowski Dariusz Ciechocinek półmaraton BrakTAK
293 Szałek Krzysztof Aleksandrów Kujawski półmaraton BrakTAK
294 Szarmach Andrzej Płock półmaraton Płock Biega No Age Limit TAK
295 Szczepaniak Marcin Włocławek półmaraton BrakTAK
296 Szczepanowski Michał Ciechocinek półmaraton BrakTAK
297 Szczęsny Radosław Ciechocinek półmaraton TK RunTAK
298 Szczęsny Arkadiusz Bydgoszcz półmaraton Dynamo SkarpaNIE
299 Szostak Mariusz Rożno-Parcele półmaraton BrakTAK
300 Sztandera Piotr Parszów półmaraton STS Skarżysko-KamiennaNIE
301 Sztenderewicz Renata Włocławek półmaraton BrakTAK
302 Sztolcman Piotr Włocławek półmaraton GKS FABIANKINIE
303 Sztypka Konrad Włocławek półmaraton WKB Maratończyk WłocławekTAK
304 Szufnik Anna Warszawa półmaraton BrakTAK
305 Szulborski Darek Płock półmaraton TKKF PłockTAK
306 Szwedo Anita Brodnica półmaraton BrakTAK
307 Szychułda Adam Gdynia półmaraton "Zorza" GdyniaTAK
308 Szymczak Filip Aleksandrów Kujawski półmaraton BrakTAK
309 Ślot Michał Toruń półmaraton TTC Beretta ToruńTAK
310 Ślósarek Maciej Toruń półmaraton BrakNIE
311 Świdlicka Wioleta Skuły półmaraton BrakNIE
312 Tocha Zbigniew Skórcz półmaraton Aktywni KociewiacyTAK
313 Trochimowicz Artur Szczytno półmaraton AKB Gimnazjum 1 SzczytnoTAK
314 Twarowski Arkadiusz Toruń półmaraton BrakTAK
315 Urbanowski Dariusz Tczew półmaraton Biegający TczewTAK
316 van Marke de Lumen Grzegorz Toruń półmaraton BrakTAK
317 Wątor Paweł Aleksandrów Kujawski półmaraton SALEZJANIETAK
318 Weiland Emila Unisław półmaraton Drużyna SzpikuTAK
319 Wesołowski Piotr Inowrocław półmaraton Barbell SquadTAK
320 Widera Radosław Miszewo Murowane półmaraton SOKÓŁ BODZANÓWNIE
321 Wierski Jaroslaw lipniki półmaraton BrakTAK
322 Wiliński Marek Włocławek półmaraton -WłocławekTAK
323 Wiśniewski Krzysztof Toruń półmaraton BrakTAK
324 Wiśniewski Mariusz Rożno - Parcele półmaraton BrakTAK
325 Wnuk Olga Płock półmaraton BrakTAK
326 Wojdyło Mariusz Brodnica półmaraton Biegam SobieTAK
327 Wójcik Juliusz płock półmaraton Biegaj z DymkiemNIE
328 Wrona Paulina Toruń półmaraton BrakNIE
329 Wróbel Marzena Pszczew półmaraton BrakTAK
330 Wróblewski Tomasz aleksandrów kujawski półmaraton fulesTAK
331 Wróblewski Roman Aleksandrów Kujawski półmaraton BrakNIE
332 Wudarczyk Tomasz Władysławowo półmaraton KB TKKF Promyk CiechanówNIE
333 Wygralak Piotr Poznań półmaraton Drużyna Szpiku PoznańTAK
334 Wyrąbkiewicz Janusz Ciechocinek półmaraton BrakNIE
335 Wyrąbkiewicz Janusz Ciechocinek półmaraton Klub Maratończyka Apteka MIKSTURANIE
336 Wysocki Piotr Aleksandrów kujawski półmaraton BrakTAK
337 Zagor Agnieszka Chełmno półmaraton BrakTAK
338 Zarecki Piotr Żnin półmaraton Pałuki Running TeamTAK
339 Zawieja Piotr Toruń półmaraton BrakNIE
340 Zieleźnik Bartosz Poznań półmaraton BrakTAK
341 Zielińska Iwona Włocławek półmaraton WKB Maratończyk WłocławekTAK
342 Ziętarski Jerzy Elgiszewo półmaraton OSP Elgiszewo NIE
343 Zimiński Paweł Grudziądz półmaraton BrakTAK
344 Złakowska Ewelina Rumunki - Tupadelskie półmaraton BrakNIE
345 Żabiński Radosław Włocławek półmaraton BrakTAK
346 Żbikowski Michał Aleksandrów Kujawski półmaraton KP PSP Aleksandrów KujawskiNIE
347 Żurański Leszek Sompolno półmaraton BrakTAK


Close