Opis zawodów

Opis zawodów


Nazwa zawodów:

VI PÓŁMARATON UZDROWISKO CIECHOCINEK - BIEG TOWARZYSZĄCY 10,5 km

Miejsce i termin: Ciechocinek, 2017-08-27
Organizator: 1. Organizatorem i jednocześnie głównym sponsorem biegu są:
· Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.
· Urząd Miasta Ciechocinek,
· Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka
2. współorganizatorami są:
· Powiatowy Komendant Państwowej Straży Pożarnej,
· Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku.
· 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny .
3. Dane teleadresowe organizatorów znajdują się na stronie www.polmaratonciechocinek.pl

Sędzia zawodów Janusz Wyrąbkiewicz (602132395)
Opis zawodów: Start VI Półmaratonu Uzdrowisko Ciechocinek nastąpi o godzinie 11:00. Linia startu zostanie zamknięta po 15 minutach od strzału startera.
Długość trasy dla Półmaratonu to 21,0975 km. Trasa posiada atest PZLA .
Odbędzie się też bieg towarzyszący na około 10,5 km.
Trasa zostanie oznaczona znakami poziomymi co 1 kilometr. Zawodnicy obu dystansów (półmaraton i bieg na 10,5 km) ustawiają się na starcie w jednej wspólnej strefie .
Dla półmaratonu zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny a dla biegu na 10,5 km 1,5 godziny.
Zawodnicy, którzy po upływie 3 godziny od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 20 kilometra, otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu (kontynuacja biegu na własną odpowiedzialność) .
W VI Półmaratonie Uzdrowisko Ciechocinek prawo startu mają wyłącznie osoby, które na dzień startu mają ukończone 18 lat lub mają ukończone 16 lat i przedstawią pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna.
Wszyscy zawodnicy startujący w VI Półmaratonie Uzdrowisko Ciechocinek muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. W tym celu biuro będzie czynne w następujących terminach:
26 sierpnia (sobota) w godzinach 16.00 – 20.00
27 sierpnia (niedziela) w godzinach 7.30 – 10.30
Adres Biura Zawodów: Zespół Szkół Uzdrowiskowych - Szpital Uzdrowiskowy nr III im. dra Markiewicza ul. Staszica
ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.maratonciechocinek.pl
2. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 23 sierpnia 2017 roku. Po tym terminie (przy dostępności miejsc) zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów VI Półmaratonu Uzdrowisko Ciechocinek.
3. Prawo do startu w zawodach daje zgłoszenie oraz uiszczenie opłaty startowej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo usuwania z listy startowej osób, które nie dokonały opłaty startowej w przypadku wyczerpania limitu startujących zawodników.
5. Organizator ustala limit startujących na 1000 osób (z orientacyjnym podziałem 750 osób półmaraton, 250 osób bieg na 10 km).
6. Organizator gwarantuje liczbę pakietów startowych zgodną z limitami, kolejność przydzielania pakietów w dniu zawodów dla zawodników nieopłaconych wg kolejności wpłat.
KLASYFIKACJA
W biegu na 10 km będzie prowadzona klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz Weteranów Wojska Polskiego.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
O zajęciu określonego miejsca w poszczególnych klasyfikacjach decyduje uzyskany czas brutto.
Nagrody w klasyfikacji generalnej i w innych kategoriach nie dublują się. Zwycięzcy w kategorii Open nie będą klasyfikowani w innych kategoriach (dotyczy kategorii wiekowych, mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego, mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego)
Klasyfikacja i nagradzanie STRAŻAKÓW i WETERANÓW WOJSKA POLSKIEGO odbywa się na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.

SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE I NA STRONIE BIEGU www.polmaratonciechocinek.pl
Wpisowe i wpłata: Każdy uczestnik VI Półmaratonu Uzdrowisko Ciechocinek ponosi koszty opłaty startowej.
Opłaty dla biegu na 10,5 km wynoszą:
· do dnia 30.04.2017 r. wynosi 30 zł.
· do dnia 15.07.2017 r. wynosi 40 zł.
· po dniu 15.07.2017 r. wynosi 50 zł.
· w Biurze Zawodów wynosi 80zł.
W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie – decyduje data wpływu środków na konto) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty. Opłatę na konto bankowe można wnosić do 23.08.2017 r. (później opłata wyłącznie w Biurze Zawodów).
Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka 87-720 Ciechocinek ul. Zdrojowa 2B
nr konta :
40 1020 5200 0000 4202 0052 4488
w tytule proszę podać imię i nazwisko oraz dystans.
Dowodem wpłynięcia opłaty startowej jest pojawienie się informacji o wpłacie przy nazwisku zawodnika na liście startowej na stronie www.polmaratonciechocinek.pl , co następuje po około 3 dniach po dokonaniu opłaty. W sytuacji nie pojawienia się informacji na liście osób opłaconych, w przewidzianym czasie proszę o przesłanie maila z potwierdzeniem wpłaty na adres mail polmaraton@uzdrowiskociechocinek.pl.
Limit zawodników: 250
Strona WWW: http://www.polmaratonciechocinek.pl/
Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych:Zawodnicy z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych:Zawodnicy bez potwierdzonej płatności


Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Dystans Klub Wpłata
1 Banaszkiewicz Jakub Zakrzewo 10,5 km BrakNIE
2 Banaszkiewicz Michał Zakrzewo 10,5 km BrakNIE
3 Baranowski Krzysztof Józefowo 10,5 km Straż Pożarna NIE
4 Bińczarski Patryk Włocławek 10,5 km BrakTAK
5 Błachowiak Tomasz Aleksandrów Kuj 10,5 km Straż PożarnaNIE
6 Borakiewicz Joanna Bydgoszcz 10,5 km BrakNIE
7 Borowski Artur Toruń 10,5 km AktywnyKaszczorekNIE
8 Brzeziński Dariusz Płońsk 10,5 km BrakTAK
9 Buczkowska Emilia Toruń 10,5 km BrakNIE
10 Budnik Bartosz Inowrocław 10,5 km BrakTAK
11 Chibowski Dariusz Poznań 10,5 km Dogonić MarzeniaNIE
12 Chlebosz Sylwia Solec Kujawski 10,5 km soleccy biegaczeNIE
13 Chrzanowski Krzysztof Koło 10,5 km Bud-rem kołoTAK
14 Chudzik Krzysztof SZTUM 10,5 km Sztum BiegaTAK
15 Chwiałkowska Ewa Toruń 10,5 km BrakTAK
16 Czarnecka Joanna Toruń 10,5 km BrakNIE
17 Danielak Radosław Nieszawa 10,5 km Grupa Biegowa ArgonauciTAK
18 Dembiński Piotr Toruń 10,5 km BrakTAK
19 Dobrzańska Marta Ciechocinek 10,5 km BrakNIE
20 Drążek-Motulska Grażyna Toruń 10,5 km BrakNIE
21 Dukowska Agnieszka Toruń 10,5 km BrakTAK
22 Dukowski Grzegorz Toruń 10,5 km BrakTAK
23 Dymek Izabela Płock 10,5 km Biegaj z DymkiemNIE
24 Figura Estera Kwidzyn 10,5 km Auto Max RUNTAK
25 Franciszkiewicz Monika Bonisław 10,5 km BrakNIE
26 Frydrych Bożena Warszawa 10,5 km -----------NIE
27 Gadomski Piotr Czerwonak 10,5 km BrakTAK
28 Gapiński Łukasz Wąbrzeźno 10,5 km Start WałyczNIE
29 Garstecki Łukasz Dobra 10,5 km BrakTAK
30 Gliwka Artur Inowrocław 10,5 km 1. BLWLTAK
31 Głowińska Magdalena Rzęczkowo 10,5 km BrakTAK
32 Godyński Damian Szubin 10,5 km SzubinNIE
33 Grabowska-Garczyńska Karolina proszę o kontakt CHRONOTEX 10,5 km BrakTAK
34 Gruchot Ewa Łódż 10,5 km BrakTAK
35 Gutowska Joanna Kazimierz Biskupi 10,5 km BrakTAK
36 Gutowska Monika Elgiszewo 10,5 km BrakTAK
37 Gutowski Grzegorz Elgiszewo 10,5 km OSP ElgiszewoTAK
38 Jakubowski Kamil Wola Skarbkowa 10,5 km BrakTAK
39 Jankiewicz Mateusz Łysomice 10,5 km BrakTAK
40 Jankowski Krzysztof Włocławek 10,5 km BrakTAK
41 Jarocka Halina Kijewo Królewskie 10,5 km BrakTAK
42 Jasiński Tomasz Golub-Dobrzyń 10,5 km ZdrowieTAK
43 Jastrzębska Joanna Ciechocinek 10,5 km BrakTAK
44 Jeżowski Grzegorz Grudziądz 10,5 km Morsy z GrudziądzaTAK
45 Jóźwiak Radosław Aleksandrów Kujawski 10,5 km BrakNIE
46 Kaczorowska Ewa Włocławek 10,5 km BrakTAK
47 Klate Łukasz Łódź 10,5 km Łódź Kocha SportTAK
48 Kochanowska Aneta Aleksandrów Kujawski 10,5 km PolkrysTAK
49 Kokowicz Arkadiusz Waganiec 10,5 km KOKO TEAMNIE
50 Kokowicz Natalia Waganiec 10,5 km Koko TeamNIE
51 Koprowska Barbara Poznań 10,5 km BrakTAK
52 Kośnik Andrzej Mińsk Mazowiecki 10,5 km BrakNIE
53 Kotrych Jarosław Ciechocinek 10,5 km BrakTAK
54 Kowal Konrad Płock 10,5 km Biegaj z DymkiemNIE
55 Kozankiewicz Weronika Toruń 10,5 km BrakTAK
56 Kozłowski Norbert Ośno 10,5 km BrakTAK
57 Kucharski Marek Golub-Dobrzyn 10,5 km SOSIKNIE
58 Kujawa Kamil Grudziądz 10,5 km BrakTAK
59 Kułaczkowski Adam Ciechocinek 10,5 km BrakNIE
60 Kwiatkowska Małgorzata Toruń 10,5 km KwiatkowscyTeam TAK
61 Lada Przemysław Zalesie 10,5 km Stale biegam - Nova TradingTAK
62 Lewandowicz Kamil Toruń 10,5 km Bruce WayneNIE
63 Łączkowski Michał Włocławek 10,5 km BrakTAK
64 Łątkowski Michał Odolion 10,5 km Straż PożarnaNIE
65 Łosicka Marta Drzewce 10,5 km BrakTAK
66 Machała Sebastian Słubice 10,5 km Gąbin BiegaTAK
67 Majewska Paulina Toruń 10,5 km BrakTAK
68 Majewski Wiesław Ciechocinek 10,5 km AKPB Marmel ToruńTAK
69 Majewski Zdzisław Toruń 10,5 km BrakTAK
70 Malinowska Anna Grudziadz 10,5 km Biegam Bo Lubie TAK
71 Malinowska Natalia Toruń 10,5 km BrakTAK
72 Marach Kamil Toruń 10,5 km Alumaster BiegaTAK
73 Marciniak Żaneta Włocławek 10,5 km BrakTAK
74 Marek Henryk Warszawa 10,5 km ---------NIE
75 Mazurowska Andzelika Tczew 10,5 km run@mazureczekNIE
76 Mazurowski Robert Toruń 10,5 km BrakNIE
77 Michniewicz Marta Toruń 10,5 km BrakTAK
78 Miernik Mateusz Aleksandrów Kujawski 10,5 km BrakTAK
79 Nowacka Anna Bobrowniki 10,5 km BrakTAK
80 Nurkiewicz Franciszek Bydgoszcz 10,5 km Kung fu Pandy 3TAK
81 Pankowski Przemysław Inowrocław 10,5 km 1. BLWLTAK
82 Pastwa Donata Bydgoszcz 10,5 km SPORT FACTORY TEAMTAK
83 Paszkiet Remi Barcin 10,5 km BrakTAK
84 Pecyna Ewelina Bydgoszcz 10,5 km BrakNIE
85 Pikor Agata Zamość 10,5 km BrakTAK
86 Piórkowski Aleksander Toruń 10,5 km BrakNIE
87 Podolski Kamil Torzewo 10,5 km BrakTAK
88 Popek Maciej Włocławek 10,5 km BrakTAK
89 Popiel Joanna Bandon 10,5 km BrakNIE
90 Raczkowski Łukasz Czernikowo 10,5 km BrakNIE
91 Radtke Łukasz Chełmża 10,5 km KM UMKTAK
92 Rękawek Daria Toruń 10,5 km BrakTAK
93 Rostkowski Rajmund Elgiszewo 10,5 km OSP ElgiszewoNIE
94 Roszak Zbigniew Gniewkowo 10,5 km T.G ` SOKÓŁ` GNIEWKOWOTAK
95 Rybczyńska Julia Ciechocinek 10,5 km BrakTAK
96 Sadecki Łukasz Łubianka 10,5 km BrakNIE
97 Salita Lech Gniezno 10,5 km Altom GnieznoTAK
98 Sarnowska Magda Lipno 10,5 km BrakTAK
99 Sarnowski Janusz Lipno 10,5 km GKS FabiankiTAK
100 Skalska Małgorzata Włocławek 10,5 km BrakNIE
101 Skibińska Monika Ciechocinek 10,5 km StrażakNIE
102 Skoczyński Eugeniusz Inowrocław 10,5 km GESALTAK
103 Słuniecki Tomasz Toruń 10,5 km Alumaster BiegaTAK
104 Smuczyński Wojciech Bydgoszcz 10,5 km BrakTAK
105 Sobczak- Dytkowicz Katarzyna Ciechocinek 10,5 km BrakTAK
106 Sobiecki Jacek Skępe 10,5 km Skępski Klub BiegaczaNIE
107 Specjalska Monika Dobrzyń nad wisła 10,5 km BrakNIE
108 Stanecki Marcin Skierniewice 10,5 km parkrunskierniewiceTAK
109 Stasiak Monika Włocławek 10,5 km BrakNIE
110 Strzelecki Konrad Kruszyn 10,5 km WKB MARATOŃCZYK WłocławekTAK
111 Suliga Arleta Świecie 10,5 km BrakTAK
112 Sztypka Justyna Włocławek 10,5 km WKB Maratończyk WłocławekTAK
113 Tokarski Bartosz Toruń 10,5 km BrakNIE
114 Trzcińska Jolanta Grudziadz 10,5 km Akademia bieganiaTAK
115 Urbański Piotr Ciechocinek 10,5 km BrakNIE
116 Walner Jacek Łódź 10,5 km BrakTAK
117 Widzisz Krzysztof Włocławek 10,5 km ANWIL TEAMTAK
118 Wierzbowski Piotr Brzozówka 10,5 km Świat Biegacza Fehlau Run TeamNIE
119 Winiecka Ewa Włocławek 10,5 km DietmedicaNIE
120 Winiecki Tomasz Włocławek 10,5 km BrakNIE
121 Wiśniewski Michał Grudziądz 10,5 km Drunk Runner`s Team (DRT)NIE
122 Wnukiewicz Sebastian Toruń 10,5 km ANWIL TEAMNIE
123 Wróblewska Małgorzata aleksandrów kujawski 10,5 km fulesTAK
124 Zająć Adam Mosty 10,5 km BrakTAK
125 Zawieja Nina Toruń 10,5 km BrakNIE
126 Zieliński Roman Toruń 10,5 km NiezrzeszonyTAK
127 Ziemiński Bartosz Płock 10,5 km BrakNIE
128 Żbikowski Rafał Aleksandrów Kujawski 10,5 km PolkrysTAK


Close