Nota prawna

 1. Strona ma charakter informacyjny. Poza dozwolonym użytkiem prywatnym jakiekolwiek wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie lub ich części, w tym kopiowanie i rozpowszechnianie do innych celów, jest bez uprzedniej pisemnej zgody niedozwolone.
 2. Treści zawarte na stronie, oraz technologie użyte podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Prawa autorskie należą do właściciela strony jeśli nie zaznaczono inaczej.
 3. Podmiot dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte na Stronie były jak najbardziej rzetelne, równocześnie w dozwolonym prawem zakresie wyłącza odpowiedzialność za szkody wynikające z nieaktualności danych na Stronie, jej działania, jej nieprawidłowego działania oraz jej nie działania. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, do których prowadzą zewnętrzne odnośniki.

 

Gromadzimy dwa rodzaje danych: cookies oraz dane osobowe.

Dane osobowe

Otrzymywane są w wyniku zapisów zawodników oraz potrzebne do przeprowadzania zawodów.
Zgodnie z polskim i europejskim prawem oraz szanując prawo do prywatności dokładamy wszelkich starań, by dane te były należycie chronione. Nie udostępniamy firmom trzecim danych osobowych zawodników za wyjątkiem tych biorących udział w danej imprezie jej organizatorom, oraz udostępniania części danych w wynikach konkretnych zawodów sportowych.

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., s. 1) Administrator informuje, a Uczestnik przyjmuje do wiadomości poniższe informacje:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest

CHRONOTEX Wojciech Mielniczek

Ul. Ogrodowa 97

32-700 Bochnia

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie:

 1. poczta tradycyjna na adres: ul. Ogrodowa 97, 32-700 Bochnia
 2. email: biuro@chronotex.pl

Przetwarzane Pani/Pana danych osobowych następuje w celu obsługi Pana/Pani udziału w zawodach obsługiwanych przez Administratora, a podstawą prawną zbierania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Przetwarzamy dane osobowe w celu:

 1. rejestracji udziału w zawodach,
 2. potwierdzenia płatności za udział w zawodach,
 3. kontaktowania się, w tym także w celu obsługi zawodów,
 4. możliwości ujmowania w poszczególnych klasyfikacjach indywidualnych,
 5. umieszczenia w tabeli wyników (imię i nazwisko, miejscowość, płeć, klub, czas, kategoria w tym kategoria wiekowa),
 6. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

A także do celów marketingowych: w celu informowania o kolejnych edycjach zawodów lub innych inicjatywach podejmowanych przez organizatorów.

Pana/Pani dane osobowe będą ujawniane wyłącznie odbiorcom na podstawie i w oparciu  o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi zawodów, a także po ich zakończeniu w celu:

 1. Wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.
 2. Statystycznych i archiwizacyjnych.

Maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia zawodów, a w przypadku danych przechowywanych w celach marketingowych przez okres maksymalnie 5 lat.

Tabela wyników stanowi materiał archiwalny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217).

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością wzięcia udziału w zawodach.

Cookies

Od początku 2013 każda strona używająca plików cookies ma obowiązek o tym informować.

Podstawa prawna:

Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), który dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE. Ustawa weszła w życie 21 stycznia br., a od 22 marca obowiązuje nowa polityka cookies.
Zapraszamy do lektury: Dziennik ustaw, Dyrektywa unijna.

Polityka prywatności

(plików cookies strony chronotex.pl).

 1. Strona zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator serwisu chronotex.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu chronotex.pl wykorzystuje pliki cookies w celu: a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę; b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów oraz oceny popularności strony; c) możliwości logowania do serwisu; d) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.
 7. Informujemy, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 8. Pliki cookies z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
 10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików cookies dostępne są w: Dzienniku ustaw i Dyrektywie unijnej.